De opkomst van artificiële intelligentie binnen de rechtspraak

Kennis over artificiële intelligentie wordt steeds relevanter binnen de rechtspraak. Niet alleen zal de rechtspraak steeds meer in aanraking komen met kunstmatige intelligentie, ook kan het de kansen ervan wellicht zelf benutten. De AI-900 training is daarom een waardevolle investering. Het leert je de fundamentele concepten en de services die kunnen worden gebruikt om AI-oplossingen te creëren. Hier zal toegelicht worden op welke manier AI steeds relevanter wordt binnen de rechtspraak.

Beslissingen gemaakt op basis van AI-ondersteuning

De rechtspraak kan de opkomst van AI niet negeren. Door te doorgronden wat er in technologische zin gaande is, kan er in concrete zaken een goede oordeelsvorming tot stand komen. Bij de rechterlijke macht ligt de verantwoordelijkheid en de uitdaging om mensen te beschermen op het moment dat ze in hun ogen onterecht geconfronteerd worden met beslissingen die genomen zijn met behulp van artificiële intelligentie. En dat zal zeker gebeuren, want AI dringt steeds meer de samenleving binnen. Diverse kantoren en fiscale adviesbureaus nemen AI-dienstverleners in de hand, bijvoorbeeld door het maken van analyses op de dossiers. Het is daarom van belang om binnen de rechtspraak te begrijpen wat AI-ondersteuning inhoudt, om de zaken goed te kunnen beoordelen.

AI-analyses over rechtspraken

De ontwikkelingen komen ook steeds dichter bij de rechtbanken. Het is mogelijk om online gegevens te kopen over doorlooptijden, proceskosten en andere data, waardoor partijen voor een zekere rechtbank kunnen kiezen. Ook worden er met behulp van AI informatie en analyses over de rechtspraak naar buiten gebracht. Het is van belang om te begrijpen waarom zulke analyses niet betrouwbaar zijn, hoewel die betrouwbaarheid wel gesuggereerd wordt. Zo wordt op slechts een fractie van alle rechtspraken gepubliceerd, waardoor de analyses niet representatief zijn. Daarnaast maakt artificiële intelligentie dat de anonimisering van uitspraken in het geding komt. Door het verwerken van talloze systemen en open data is het makkelijk om erachter te komen om welke persoon het ging in een bepaalde zaak.

AI benutten

Anderzijds kan de rechtspraak kunstmatige intelligentie ook benutten. Daarbij is er geen sprake van dat een uitspraak door een systeem beslist wordt. Er zijn echter wel toepassingen die ondersteunend kunnen zijn in de oordeelsvorming. Zo is het mogelijk om ontelbare zaken meer inzichtelijk te maken en te analyseren op bepaalde patronen of specifieke kenmerken. Dankzij AI is een dergelijke analyse met een druk op de knop beschikbaar, terwijl het voorheen afhankelijk was van de kennis en ervaring van de rechter. Echter, binnen de rechterlijke macht is het van belang om niet afhankelijk te worden van andere partijen zoals ICT-systemen of databanken. Om al deze redenen en meer is diepgaande kennis van kunstmatige intelligentie binnen de rechtspraak gewenst.