De Groene Serie: al meer dan 55 jaar toonaangevend

De Groene Serie heeft in de afgelopen jaren een sterke reputatie opgebouwd. De verwachtingen van de auteurs en gebruikers zijn hoog. Wij wilden weten waarom de Groene Serie zo waardevol is voor juridische professionals. Daarom spraken wij met Paul Bänziger en Nicolai Duin, uitgevers van de Groene Serie. Wij vroegen ze onder andere wat de meerwaarde is van deze gerenommeerde uitgave voor de praktijk en hoe de kwaliteit gewaarborgd wordt.

Over de uitgevers van de Groene Serie

Uitgevers Paul Bänziger en Nicolai Duin zijn beiden verantwoordelijk voor de Groene Serie in zijn totaliteit. Paul werkt al bijna 20 jaar als uitgever waarvan 14 jaar bij Wolters Kluwer. Hij draagt verantwoordelijkheid voor de fondsen Vermogensrecht en Insolventierecht en zijn eigen uitgeefteam. Het werken met en voor kenniswerkers blijft een voorrecht en een mooie uitdaging. Het levert vele boeiende gesprekken, kritische analyses, scherpe discussies en nieuwe inzichten op. Als uitgever van de Groene Serie vraagt hij zich daarbij telkens af op welke wijze we het meest relevant voor onze lezers blijven.

Nicolai Duin werkt al meer dan twintig jaar bij Wolters Kluwer. Als uitgever is hij verantwoordelijk voor de fondsen Personen- en familierecht & Erfrecht, IE & ICT-recht en Burgerlijk Procesrecht, Arbitrage en Mediation. Nicolai noemt de langdurige contacten met auteurs en de vertrouwensband die ontstaat als een van de vele waardevolle aspecten van zijn werk als uitgever. Daarnaast biedt het werken voor een uitgeverij als Wolters Kluwer de mogelijkheid bij te dragen aan de realisatie van mooie, innovatieve titels en producten die voor de klant van toegevoegde waarde zijn voor zijn of haar praktijk.

Over de Groene Serie

De Groene Serie werd meer dan 55 jaar geleden opgezet als een artikelsgewijs commentaar op het Burgerlijk Wetboek. De nadruk ligt op de verwerking van literatuur, jurisprudentie en parlementaire geschiedenis. Het doel is om het onderhavige recht zo volledig mogelijk in kaart te brengen door middel van overzichtelijke, prettig leesbare en toegankelijke aantekeningen. De encyclopedische Groene Serie bestaat uit 14 delen die elk een eigen rechtsgebied behandelen. Van oorsprong was de Groene Serie losbladig van opzet, maar tegenwoordig wordt deze voornamelijk online geraadpleegd in Navigator. Op dit moment zijn bijna 230 auteurs aan deze uitgave verbonden.

Door wie worden de commentaren van de Groene Serie geschreven?

“De Groene Serie wordt geschreven door auteurs die specialisten zijn binnen hun rechtsgebied. De auteur besluit op basis van zijn expertise welke informatie relevant is voor de rechtspraktijk. Hij schrijft het verdiepende commentaar aan de hand van wetgeving, jurisprudentie, beleidsstukken, literatuuronderzoek en opinies van andere experts. In het commentaar beschrijft de auteur de heersende lijn op een zo objectief mogelijke manier. De auteurs dragen zorg voor regelmatige updates van het commentaar. Hierdoor beschikt de gebruiker van de Groene Serie over de meest recente inzichten van specialisten.”

Hoe borgen jullie de kwaliteit van de content?

“De Groene Serie heeft als juridische encyclopedie over een lange periode een ijzersterke reputatie opgebouwd vanuit een herkenbare redactionele formule (zie kader). Deze is mede het gevolg van de hoogwaardige kwaliteit van ons auteurscorps. We slagen erin goede auteurs aan ons te binden en zijn doorlopend op zoek naar jonge, talentvolle auteurs. Daarnaast speelt de hoofdredacteur een centrale rol in het waarborgen van de kwaliteit van de content. Hij of zij controleert het ingestuurde commentaar op actualiteit, inhoud, opbouw en structuur. Ook peilen en onderzoeken wij geregeld de wensen en behoeften van onze gebruikers. Dit doen we middels gebruikerspanels en individuele klantgesprekken. Daarnaast is in 2010 de Kernredactie in het leven geroepen om aanpassingen en verbeteringen zoveel mogelijk voor alle delen van de Groene Serie gezamenlijk in te voeren. Omdat de formule duidelijk herkenbaar is over alle Groene Seriedelen heen, is het voor de juridische professional duidelijk waar hij aan toe is met de Groene Serie.”

Hoe geven jullie invulling aan verdere uitbouw van Groene Serie Online?

“Wij stemmen de inhoud van de Groene Serie zoveel mogelijk af op de wensen van onze online gebruikers. Goede vindbaarheid en gebruikersvriendelijkheid van onze informatie, in combinatie met een hoge actualiteit, leiden tot een hoger gebruik. Daarmee beogen we onze relevantie voor de klant te behouden. Dit bereiken wij onder andere door het optimaliseren van de relevantie van zoekfunctionaliteiten, de koppeling met andere bronnen zoals gerelateerde artikelen te maken en het afstemmen van het uiterlijk van de website op de wensen van de gebruiker. Als de klant ideeën heeft over de inhoud of de bruikbaarheid van de serie dan kan hij die rechtstreeks aan ons doorgeven, via een auteur of aan onze Customer Service.”

Wat is de waarde van de Groene Serie voor de jurist?

“De Groene Serie is een belangrijke bron voor gebruikers vanwege de hoge inhoudelijke kwaliteit, de in de praktijk bewezen formule en de brede dekking van de serie binnen het privaatrecht. Juridische professionals maken gebruik van de Groene Serie omdat het een betrouwbare bron is die hen ondersteunt in hun werkzaamheden. Daar waar Tekst & Commentaar een eerste, verkennend overzicht geeft, worden in de encyclopedische Groene Serie door auteurs diepgravende commentaren gegeven op basis van wetgeving, jurisprudentie, literatuur en de parlementaire geschiedenis. Over rechtskwesties is door de auteurs al nagedacht en de relevante literatuur en uitspraken zijn reeds beoordeeld door deskundigen. Hierdoor beschikt een juridische professional over een schat aan informatie, die hij niet eerst zelf hoeft te verzamelen. De auteur heeft de belangrijke bronnen al gecombineerd, waardoor de gebruiker efficiënter kan werken.“

Hoe zien jullie de toekomst van de Groene Serie?

“We zien de toekomst positief tegemoet! Enerzijds door de bewezen relevantie in het verleden en heden. Anderzijds ook vanwege de ontwikkeling van Wolters Kluwers InView, waardoor een titel als de Groene Serie van nog grotere betekenis wordt binnen het werkproces van onze klanten.”

Meer informatie over de Groene Serie en de verschillende delen vind je hier.