4 manieren om meer informatie te onthouden voor een rechtententamen

Binnenkort weer tentamens? Niemand vindt het leuk om onder druk te staan op dit soort momenten, en dit geldt met name wanneer je niet zo goed bent in het onthouden van belangrijke informatie voor dit soort tentamens. Daarom is het verstandig om aan jezelf te werken en jezelf op dit punt te verbeteren. In deze blog vind je een overzicht van manieren waarop je succesvol meer informatie voor je rechten tentamen onthoudt.

Maak gebruik van de piramide van Bales

De eerste manier waarmee je meer informatie voor je rechten tentamen zal onthouden, is door van de piramide van Bales gebruik te maken. De leerpiramide van Bales is een nuttig hulpmiddel om informatie voor een juridisch examen te onthouden. Het suggereert dat de beste manier om informatie te leren en te onthouden, actief leren is. Door dit te doen, kunnen studenten de stof die ze bestuderen beter begrijpen en beter onthouden voor een examen. Bovendien moedigt de piramide van Bales herhalingssessies na het studeren aan om de stof verder in het geheugen te verankeren. Met consequent oefenen en nakijken aan de hand van de oefeningen die Bales voorstelt, zullen studenten goed voorbereid en zelfverzekerd hun rechten examen afleggen.

Visuele hulpmiddelen toepassen

Visuele hulpmiddelen kunnen een nuttig hulpmiddel zijn bij het onthouden en begrijpen van de stof voor juridische tentamens. Visuals zoals diagrammen, grafieken, video’s of infographics kunnen een gemakkelijk te begrijpen weergave van complexe juridische onderwerpen bieden. Daarnaast kunnen visuele hulpmiddelen helpen bij het beter onthouden van informatie door een meer memorabele structuur te bieden. Dit maakt het gemakkelijker om in de toekomst verschillende concepten met elkaar en zelfs visuals te associëren. Verder zijn visuele hulpmiddelen nuttig bij het studeren omdat ze vaak gericht zijn op de belangrijkste punten die van elk onderwerp moeten worden onthouden.

Oefententamens doen

Het maken van oefententamens kan je ook helpen meer informatie te onthouden voor juridische tentamens door te helpen met de kennis en vaardigheden te versterken. Door regelmatig oefententamens te maken kun je een studie routine opbouwen die de informatie vers in het geheugen houdt en je vertrouwd maakt met het soort tentamenvragen en hoe je die het beste kunt beantwoorden. Oefenen biedt je ook de mogelijkheid om onderwerpen of gebieden te identificeren waar je zwak bent en extra aandacht nodig hebt. 

Informatie opschrijven in plaats van typen

Tot slot zal informatie opschrijven met de hand in plaats van typen je helpen om meer informatie te onthouden voor een juridisch tentamen. Dit komt doordat bij het schrijven meerdere zintuigen betrokken zijn. Door deze zintuigen samen te gebruiken, kunnen je hersenen de informatie beter verwerken en opslaan. Bovendien heeft onderzoek uitgewezen dat schrijven met de hand studenten een beter begrip geeft van de stof die ze leren en hun vermogen om feiten en ideeën op te roepen groter maakt.