172 suggesties voor privaatrechtelijke scripties

Burgerlijk procesrecht & IPR
127. Beginselen in het civiele proces
128. Behandeling deelgeschillen
129. Verloop comparitie van partijen (evt vanuit rechtsvergelijkend perspectief)
130. Kort geding/voorlopige voorzieningen in het civiele procesrecht
131. KEI
132. Bewijsrecht
133. Vergoeding van buitengerechtelijke kosten in letselschadezaken
134. Bewijsbeslag versus fishing expedition
135. Overdracht van vorderingen (en schulden) gedurende de procedure
136. Misbruik van procesrecht

137. Appel in civiele zaken
138. De eisen aan procesinleidende stukken
139. De bewijsovereenkomst
140. Cassatie in civiele zaken
141. De elektronische akte als bewijsmiddel
142. Arbitrage (overeenkomst tot arbitrage, vernietigingsgronden arbitrale vonnissen)
143. De personenvennootschap in het procesrecht
144. Procesrecht en gemeenschap
145. De procesrechtelijke betekenis van een mediationclausule (in rechtsvergelijkend perspectief)

146. De toerekening van fouten van de advocaat aan partijen
147. Verplichte ADR/mediation in het Europese recht
148. De verplichte procesvertegenwoordiging ter discussie
149. Harmonisatie van procesrecht in Europa
150. Procesrecht in eerste aanleg
151. Het vereiste van voldoende belang in de procedure
152. De Europese Erfrechtverordening en de rechtskeuze
153. Internationale kinderontvoering
154. De huwelijksvermogensrechtverordening
155. Erkenning en tenuitvoerlegging in de nieuwe EEX-Verordening

Personen & familierecht
156. Afstamming
157. Erkenning
158. De gerechtelijke vaststelling van het vaderschap
159. De echtscheidingsprocedure
160. Het ouderschapsplan
161. Mediation bij echtscheiding
162. Voorlopige voorzieningen bij echtscheiding
163. Rechten en plichten van echtgenoten
164. De huwelijksgemeenschap/huwelijkse voorwaarden
165. De huwelijkssluiting
166. Morele verplichtingen in het huwelijksrecht
167. Naamswijziging.
168. Wetsvoorstel transgenders
169. Onderhoudsverplichtingen bij nauwe persoonlijke betrekkingen
170. De positie van de familierechter
171. Rechtsbescherming van wilsonbekwame personen
172. Burgerlijke stand en privacy

Ga terug naar de vorige pagina