YOLO! – De auteurswet in straattaal (art. 1-13)

In de serie You Only Legislate Once (YOLO) vandaag de Auteurswet (1912) uitgelegd in straattaal (art. 1-13). Artikel 1: Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld. Yolo vertaling: Wanneer je een […]

Lees meer

YOLO! – Het Wetboek van Strafrecht in straattaal

In de serie You Only Legislate Once (YOLO) vandaag een selectie uit het Wetboek van Strafrecht uitgelegd in straattaal.  Art. 45 Sr 1 Poging tot misdrijf is strafbaar, wanneer het voornemen van de dader zich door een begin van uitvoering heeft geopenbaard. 2 Het maximum van de hoofdstraffen op het misdrijf gesteld wordt bij poging met een derde verminderd. 3 […]

Lees meer

YOLO! – het Burgerlijk Wetboek in straattaal (3:32 BW-3:44 BW)

Juridische taal wordt door leken vaak ervaren als ingewikkeld en ontoegankelijk. Echter, juristen ervaren dit zelden als een probleem en zij zien het juridische jargon zelfs als een noodzaak. Wellicht is er een tussenweg: het vertalen van juridisch jargon naar hedendaags taalgebruik leidt ongetwijfeld tot ongenuanceerdheid en onjuistheden, maar prikkelt wellicht wel de leek om zich meer te verdiepen in […]

Lees meer

Klare Taal?

De taal die door juristen gebezigd wordt, is voor sommigen een doorn in het oog. Hoe kan een burger die om wat voor reden dan ook bij een rechtszaak betrokken is nu een uitspraak doorspekt met eindeloze, juridisch complexe zinnen, volledig begrijpen? Aan de andere kant: diezelfde burger heeft een (grond)recht op een eerlijk proces. Daar hoort bij dat een […]

Lees meer