75 suggesties voor scripties: publiekrecht

Het schrijven van een scriptie. Voor de één is het appeltje eitje, voor de ander is het al een hele kluif om een interessant scriptieonderwerp te bedenken. Kun je wel wat inspiratie gebruiken en ben je geïnteresseerd in het publiekrecht? Lees dan verder voor 75 suggesties voor een scriptieonderwerp. Door Inge Hoiting Strafrecht 1. De civiele vordering in het strafproces 2. Klaagschriftprocedure […]

Lees meer

172 suggesties voor scripties: privaatrecht

Het schrijven van een scriptie. Voor de een is het appeltje eitje, voor de ander is het al een hele kluif om een interessant scriptieonderwerp te bedenken. Kun je wel wat inspiratie gebruiken en ben je geïnteresseerd in privaatrechtelijke onderwerpen? Lees dan verder voor 172 suggesties voor een scriptieonderwerp. Door Inge Hoiting Goederenrecht 01. Afgescheiden vermogen krachtens partijbedoeling 02. Appartementsrechten 03. Aspecten […]

Lees meer

85 suggesties voor scripties: ondernemings- en arbeidsrecht

Het schrijven van een scriptie. Voor de een is het appeltje eitje, voor de ander is het al een hele kluif om een interessant scriptieonderwerp te bedenken. Kun je wel wat inspiratie gebruiken en ben je geïnteresseerd in ondernemingsrecht en/of arbeidsrecht? Lees dan verder voor 85 suggesties voor een scriptieonderwerp. Door Inge Hoiting Arbeidsrecht 1. Mediation bij arbeidsconflicten 2. Het sociaal plan […]

Lees meer

172 suggesties voor privaatrechtelijke scripties

Burgerlijk procesrecht & IPR 127. Beginselen in het civiele proces 128. Behandeling deelgeschillen 129. Verloop comparitie van partijen (evt vanuit rechtsvergelijkend perspectief) 130. Kort geding/voorlopige voorzieningen in het civiele procesrecht 131. KEI 132. Bewijsrecht 133. Vergoeding van buitengerechtelijke kosten in letselschadezaken 134. Bewijsbeslag versus fishing expedition 135. Overdracht van vorderingen (en schulden) gedurende de procedure 136. Misbruik van procesrecht 137. Appel in civiele zaken 138. De […]

Lees meer

172 suggesties voor privaatrechtelijke scripties

Verbintenissen en (bijzondere) overeenkomsten 83. De gentlemen’s agreement 84. Kennisgeving van algemene voorwaarden 85. De natuurlijke verbintenis (art. 6:3-6:5) 86. Aanbod en aanvaarding 87. Opzet en zware fout in het verbintenissenrecht 88. De onderhandelingsplicht bij totstandkoming, wijziging en beëindiging van overeenkomsten 89. Uitleg van overeenkomsten en de hoedanigheid van partijen 90. De mededelingsplicht in de onderhandelingsfase 91. Public policy en de […]

Lees meer

172 suggesties voor privaatrechtelijke scripties

Onrechtmatige daad, aansprakelijkheid en schadevergoeding 50. Uitlokken van, meewerken aan, profiteren van de wanprestatie van een ander 51. De aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten (art. 6:171) 52. De aansprakelijkheid voor bijzondere opstallen (wegen, leidingen e.d.) (art. 6:174) 53. Schuld en toerekening (art. 6:162 lid 3) 54. Een ongelukkige samenloop van omstandigheden 55. Toerekening bij gevaarzetting: de verhouding tussen 6:162 lid 2 en […]

Lees meer

Scriptiestress: het onderwerp

Sinds het einde van het afgelopen semester bevind ik mij in de luxepositie dat ik nog slechts mijn scriptie hoef te schrijven om mijn master fiscale economie (lees: fiscaal recht) af te ronden. Daar is ook nog eens geen haast bij, omdat ik graag mijn status als student tot de zomer van dit jaar wil behouden. Toch is er scriptiestress. […]

Lees meer

Plannen voor modernisering ondernemingsrecht

Eind vorig kalenderjaar stuurde de minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, de zogenoemde Voortgangsbrief modernisering ondernemingsrecht aan de Tweede Kamer. In deze brief wordt in vervolg op de Nota voortgang modernisering ondernemingsrecht een aantal ondernemingsrechtelijke initiatieven in samenhang bezien. Dit is een mooie inspiratiebron voor de rechtenstudenten onder ons die nog op zoek zijn naar een scriptieonderwerp. De brief begint met een reactie […]

Lees meer