7x studenten en hun vrijwilligerswerk: deel 1

De keuze aan nevenactiviteiten voor rechtenstudenten is reuze. Om een blik te werpen op de mogelijkheden maakte Het Rechtenstudentje een tweeluik over vrijwilligerswerk. In dit eerste deel vertellen zeven studenten wat zij voor juridische vrijwilligersfuncties naast hun studie doen. In deel 2 komen niet-juridische nevenactiviteiten aan bod. 

Pleun van Onzenoort (24 jaar, master Rechtsgeleerdheid aan Tilburg University) is sinds juli 2017 vrijwilliger bij Stichting Stop Straatintimidatie in Tilburg. ‘Ik ben de contactpersoon voor de media en politici in de regio Tilburg, voorzie de stichting van juridisch advies en ben sinds kort penningmeester in het bestuur. Dit kost me ongeveer een werkdag per week.’ De stichting heeft geen vast kantoor en onderling overleg vindt hoofdzakelijk plaats via Skype op een zaterdag- of zondagavond. Het werk geeft haar veel voldoening. ‘Het is prettig om bij te kunnen dragen aan een rechtvaardige en veilige maatschappij.’ Maar er is meer: ‘Het is ook mijn persoonlijke doel om de mannen die mij neerzetten als een object in plaats van een mens, te wijzen op die fout. Het is heel moeilijk om je als vrouw op straat uit te spreken tegen zo’n man, omdat je niet weet waartoe hij in staat is. Dat zullen andere meisjes en vrouwen vast wel herkennen.’ Haar werk roept ook weerstand op: ‘In mijn huidige functie maak ik mezelf niet bij iedereen populair. Ik krijg van mannen soms negatieve reacties op mijn werk voor de stichting. Dat bewijst dat we ons doel nog niet hebben bereikt.’ Door haar werk doet ze vooral veel politieke ervaring op. ‘Je krijgt al snel een grote verantwoordelijkheid, je leert dus in korte tijd erg veel. Het is een kwestie van vertrouwen in jezelf dat je dat kunt, ook dat moet je leren.’

Geïnteresseerd in vrijwilligerswerk bij Stichting Stop Straatintimidatie? Stuur dan een mailtje naar stop@straatintimidatie.nl.

Eline Wissink (20 jaar, derdejaars HBO-Rechten Saxion Hogescholen) is sinds september 2016 vrijwilliger bij de Wetswinkel Twente, met locaties in Almelo en Enschede. ‘Tijdens de studie miste ik uitdaging en praktijkervaring.’ Haar werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het lopen van spreekuren en het verwerken van de hulpvragen in een juridisch advies. Daarnaast is ze lid van de PR-commissie en kwaliteitscommissie van de wetswinkel. Hierbij zorgt ze voor naamsbekendheid van de wetswinkel en het nakijken van door andere medewerkers opgestelde adviezen. ‘Ik haal het meeste voldoening uit het uitleggen van rechtsregels aan hulpbehoevenden. Wat ik aan de organisatie zelf geweldig vind, is de gezelligheid. Leren samenwerken, correct schrijven, meer juridische vaardigheden, verantwoordelijkheid nemen en zelfstandig worden; ook dat krijg je hier mee.’ Aan het lopen van spreekuur op locatie is ze drie keer per twee maanden de donderdagavond kwijt. De tijd voor het opstellen van juridische adviezen verschilt: ‘Dat is afhankelijk van de hoeveelheid en complexiteit van de vragen.’ Deze adviezen worden overigens in duo’s geformuleerd; dit werk kan vanuit thuis worden gedaan. Kleven er nadelen aan de job? ‘De wetswinkel behandelt alle rechtsgebieden, dus je kunt te maken krijgen met zaken die je minder interesseren. Voor mijzelf is de reistijd bij een bezoek aan de spreekuurlocatie een nadeel, maar dit weegt niet op tegen hetgeen ik ervoor terugkrijg!’

Geïnteresseerd in vrijwilligerswerk bij de Wetswinkel Twente? Stuur dan een mailtje naar info@wetswinkeltwente.nl.

Naomi Klompmaker (24, master Transnational Legal Studie aan de Vrije Universiteit Amsterdam) heeft altijd interesse gehad in andere landen en culturen. Voordat ze in mei 2016 vrijwilliger werd voor Vluchtelingenwerk was ze al taalcoach van een meisje uit Guinee. In het Juridisch Complex Schiphol, waar Vluchtelingenwerk een eigen afdeling heeft, zitten asielzoekers die op de luchthaven asiel hebben aangevraagd en daar in detentie zitten. ‘Ik geef hen voorlichting over de procedure, waarbij ik ze vertel wat er de komende dagen gaat gebeuren. Daarna volgt een korte analyse zodat we een beeld krijgen over het herkomstland, redenen van vertrek, de reisroute en familieleden. Zo kunnen we de asielzoekers verder ondersteunen bij onder andere het vinden van (persoonlijk) bewijsmateriaal. Een ander onderdeel van de werkzaamheden is het bijwonen van de verhoren met de IND. Het eerste gehoor gaat over identiteit, nationaliteit en reisroute. Tijdens het tweede gehoor krijgt de asielzoeker de gelegenheid om te vertellen over de redenen van vertrek en worden er vragen gesteld door de IND-ambtenaar. Tijdens dat verhoor schrijf ik mee en doe observaties.’ Naomi werkt 1 dag per week, waarbij de dagen variëren. ‘Het nadeel van die ene werkdag per week is dat ik iemand niet door het hele proces kan helpen. Wel is het heel mooi om een verschil te kunnen maken voor deze mensen.’

Geïnteresseerd in vrijwilligerswerk bij Vluchtelingenwerk? Stuur dan een mailtje naar info@vluchtelingenwerk.nl.

Desiree Klomp (23 jaar, derdejaars bachelor Nederlands recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen) werkt maandelijks acht tot tien uur bij de Kinderen- en Jongerenrechtswinkel in Utrecht. ‘Ik heb altijd al iets met kinderen gehad. In Nederland speelt een groot deel van het jeugdrecht zich achter gesloten deuren af, uit bescherming voor de betrokken kinderen. Om toch wat ervaring op te kunnen doen en op die manier ook iets te kunnen betekenen voor deze kinderen heb ik voor deze functie gesolliciteerd.’ Voor haar werk binnen de Commissie voorlichting van de rechtswinkel, die ze sinds september 2016 vervult, is ze veel op pad. ‘We gaan langs op basis- en middelbare scholen om voorlichting te geven over jeugdrecht en geven presentaties over de rechtenopleiding aan studiekiezers.’ Daarnaast draait ze op woensdagen spreekuur. ‘Het spreekuur is het leerzaamste deel van een baan bij de KJRW. Wel is dat maar één keer per week. Heb je op dat moment college, dan valt die leerschool dus af.’ Het helpen en onderwijzen van leerlingen geeft haar daarentegen de meeste voldoening. ‘Kinderen hebben na onze voorlichting toch een beter beeld van het recht.’ Daarnaast heeft ze door de voorlichtingen ondervonden hoe zwaar het vak van leraar is. ‘Ook heb ik beter leren luisteren. Ik wil nog weleens snel naar een conclusie springen, maar dat leer ik door mijn werk af.’

Geïnteresseerd in vrijwilligerswerk bij Kinderen- en Jongerenrechtswinkel Utrecht? Stuur dan een mailtje naar utrecht@kjrw.eu.

Mellody Angela (20, tweedejaars Rechtsgeleerdheid en Fiscaal Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam) heeft er al een hoop vrijwilligerswerk opzitten. Zo werkte ze onder andere als vrijwilliger bij het Leger des Heils als taaldocent Nederlands. In september 2016 kwam ze bij Amnesty International Student Group Rotterdam (AISR), dat opkomt voor mensenrechten, terecht. ‘Dankzij mijn persoonlijke interesses en mijn studies had ik al aardig wat kennis opgedaan over de diverse onderwerpen waar AISR zich mee bezighoudt. Aansluiten bij deze vereniging leek mij ook de meest voor de hand liggende stap om me actief te kunnen inzetten voor problemen waar nog niet iedereen, inclusief ikzelf, goed van op de hoogte is.’ Bij AISR is ze als sinds afgelopen juni als secretaris verantwoordelijk voor vergadernotulen en de ledenadministratie, wat ze voornamelijk vanuit thuis kan bijhouden. ‘Daarnaast houd ik mij af en toe bezig met social media en uiteraard probeer ik bij zoveel mogelijk evenementen aanwezig te zijn.’ Dit kost haar wekelijks zo’n drie uur op variërende dagen. Communicatie is een van de vaardigheden die ze tijdens haar werk heeft opgepikt. ‘Ook het rekening houden met zoveel mogelijk scenario’s heb ik dankzij mijn functie verder kunnen ontwikkelen.’ AISR is nog een vrij jonge vereniging. ‘Er is bij ons veel enthousiasme, saamhorigheid en diversiteit, waardoor jezelf actief inzetten voor problematieken enorm leuk en leerzaam is. Groeien en rechtvaardigheid, dat is ons doel.’

Geïnteresseerd in vrijwilligerswerk bij AISR? Stuur dan een mailtje naar aisr.informatie@gmail.com.

Hetty Kiers (25 jaar, vierdejaars HBO-Rechten Hanzehogeschool Groningen) begon in februari 2016 als stagiair, maar bleef vanaf augustus 2016 werkzaam als vrijwilliger bij Slachtofferhulp Nederland. Daarbij variëren haar werkuren, maar is ze wekelijks minimaal acht uur voor de organisatie bezig. ‘Mijn hoofdtaak is het contact leggen met slachtoffers om ze te helpen met voegingsformulieren.’ Dit zijn formulieren die het Openbaar Ministerie uitstuurt op het moment dat de verdachte voor moet komen en waarmee slachtoffers schadevergoeding kunnen vorderen van de verdachte.Ik vind het een prettig idee dat ik mensen kan ondersteunen bij een wirwar van informatie en formulieren. Voor de meeste slachtoffers die ik heb geholpen was het de eerste keer dat ze in contact kwamen met het strafrecht. Dat ik ze kan helpen met een goed onderbouwde vordering geeft veel voldoening. Het is een stuk verwerking voor slachtoffers en voor mij mijn bijdrage aan de maatschappij.’ In het begin nam ze haar werk regelmatig mee naar huis. ‘Ik hoor veel heftige verhalen, die moeten een plekje krijgen. Daar heb ik het wel zwaar mee gehad.’ Hetzelfde geldt voor slachtoffers die boos worden om hetgeen zij of de rechter hen vertelt. Tijdens het werk bij Slachtofferhulp leerde ze voornamelijk om goed te luisteren en geen aannames te maken. ‘De gevolgen van een misdrijf zijn voor iedereen anders. Elk slachtoffer is uniek en heeft een eigen verhaal.’

Geïnteresseerd in vrijwilligerswerk bij Slachtofferhulp Nederland? Bekijk hier eerst de verschillende functies.

Max Steevens (23 jaar, derdejaars bachelor Rechtsgeleerdheid track Ondernemingsrecht aan Tilburg University) vond het studeren aan de universiteit wat eenzijdig worden. Via medestudenten kwam hij in september 2016 bij de Rechtswinkel Tilburg terecht. ‘Het aantal zaken en de grootte hiervan maakt dat het aantal uur dat ik wekelijks aan de rechtswinkel spendeer wisselt. Het gemiddelde ligt op tien à twaalf uur per week en deze zijn erg flexibel. Wel doe je al je werk op kantoor.’ Tijdens spreekuren kunnen mensen bij de rechtswinkel langskomen met juridische vraagstukken. ‘Ze krijgen dan een gesprek met een van onze teamleiders. Wordt de zaak aangenomen, dan komen vrijwilligers zoals ik aan bod. Wij zullen dan de nodige informatie verwerven tijdens het tweede gesprek met de cliënt en vanaf dat moment de zaak ook inhoudelijk gaan behandelen.’ Volgens Max komt daar veel meer bij kijken dan je in je wettenbundel kunt vinden. ‘Ik heb bij de rechtswinkel vooral geleerd over het verschil tussen theorie en praktijk. Soms vraagt een zaak juist om uitstekende onderhandelingstechnieken of subtiele bemiddeling in plaats van het enkel kennen van regels en wetten.’ Maandelijkse activiteiten en veel medestudenten maken de rechtswinkel tot een gezellige werkplek, maar ‘dat mensen met allerlei verschillende achtergronden en verhalen om hulp vragen en je echt de kans hebt om een verschil te maken, geeft de meeste voldoening’.

Geïnteresseerd in vrijwilligerswerk bij de Rechtswinkel Tilburg? Stuur dan een mailtje naar contact@rechtswinkeltilburg.nl.

Meer lezen over werkzaamheden naast je studie? Lees dan bijvoorbeeld Het beginnen van een juridisch adviesbureau; zo doe je dat! en bekijk de rubriek Naast de studie!

LEES OOK: 9 rechtenstudenten over hun vrijwilligerswerk en goede doelen