Spotify koopt blockchain bedrijf Mediachain voor 30 miljoen voor globale rechtenhebbende database

Op 26 april 2017 heeft Spotify de startup Mediachain Labs overgenomen voor dertig miljoen dollar. Met deze nieuwe aanwinst wil Spotify beter in beeld brengen aan wie zij royalties moet betalen. Dit dankzij de blockchain technologie van Mediachain.

Door Tim van den Belt

Door middel van de blockchain techniek wil Spotify op automatische wijze weten wie precies de rechthebbende is of zijn van een specifiek nummer. Dit is voor hen belangrijk doordat ze royalties dienen te betalen aan de rechthebbenden. Een lastige klus, zeker omdat het moeilijk te bepalen is wie daadwerkelijk rechthebbende is van een nummer. En eventueel welk label of platenmaatschapij daarmee is gemoeid.

Hoe lastig dit in de praktijk is, blijkt uit de deal die Spotify een tijd geleden heeft gemaakt met bedrijven ter waarde van dertig miljoen dollar. Spotify had bepaalde uitgevers niet betaald, omdat zij niet wist wie dit precies waren.

Door middel van de blockchain dient deze informatie decentraal te worden vastgelegd. Dankzij de werking van de blockchain zijn de gegevens ook valide en kan men niet zomaar malafide dingen uithalen met de gigantische database. Deze database kan ook door andere bedrijven worden gebruikt. Hierdoor hoeven rechthebbenden idealiter enkel daar aan te geven dat ze rechthebbende zijn en is dit ook direct duidelijk voor allerlei andere bedrijven. De rechthebbende kan, na diens autorisatie, ook aangeven dat iemand anders rechthebbende wordt, waarna direct alle systemen van de bedrijven hiervan direct op de hoogte zijn.

Het systeem is nog niet volledig klaar, dat is dus iets om in de gaten te houden!