OM Verenigde Staten wilde gegevens van 1.3 miljoen bezoekers anti-trump website wegens opruiing

Het OM van het Amerikaanse district Columbia heeft op 12 juli jl. een doorzoekingsbevel uitgevaardigd aan Dreamhost, het hostingbedrijf van Disruptj20.org, een website die protesteert tegen de huidige Amerikaanse regering. In het oorspronkelijke doorzoekingsbevel verzocht het OM niet alleen om gegevens over de eigenaar, maar bijvoorbeeld ook om de IP-adressen van diens bezoekers.

Door Tim van den Belt

Dreamhost heeft het verzoek destijds geweigerd, omdat het verzoek te breed bevonden wordt. Hierop heeft het OM een rechter verzocht Dreamhost medewerking te gebieden, waarop Dreamhost tegenargumenten heeft ingediend. Het verzoek is voor ‘rioting or inciting to riot’, oftewel opruiingen of het uitlokken hiervan.

Het verzoek omvat onder meer alle foto’s, databases, donaties en IP-adressen in het logsysteem van de website. Het doel is vast te stellen welke protestanten of welke personen hebben meegeholpen met de protesten tijdens de inauguratie van Trump, zodat deze vervolgens kunnen worden geïdentificeerd.

Het Ministerie van Justitie in de VS heeft inmiddels gereageerd en het verzoek aangepast. In eerste instantie werd om alle beschikbare informatie betreffende de website, de eigenaar en de bezoekers verzocht. Volgens deze aangepaste versie van het verzoek hoeven de 1,3 miljoen ip-adressen niet langer overhandigd te worden, evenals ongepubliceerde concepten, afbeeldingen en meta-data.

Het verzoek was destijds zo breed geformuleerd omdat de Amerikaanse regering geen weet had van de daadwerkelijke hoeveelheid data dat Dreamhost tot zijn beschikking had. Dreamhost wordt nu geacht website informatie te verstrekken over de periode van 1 juli 2016 tot en met 20 januari 2017.