Mozilla klaagt over browserkeuze in Windows 10

Mozilla, het non-profit bedrijf achter Firefox, heeft in een open brief geklaagd over de browserkeuze in Windows 10. Zij stellen dat het te moeilijk is gemaakt voor de gebruiker om een keuze te maken over welke browser hij wil gebruiken. Dit kan consequenties hebben voor Microsoft.

Door Tim van den Belt

Dit is een verwijt dat stilletjes refereert naar het besluit van de Europese Commissie, welke is genomen vanwege artikel 102 VWEU, het misbruiken van een machtspositie. In december 2009 kreeg Microsoft de verplichting om bij een installatie van Windows de gebruiker een keuzescherm te tonen voor browsers. De Commissie was van oordeel dat Microsoft zijn dominante marktpositie misbruikte om Internet Explorer aan te bieden. Sindsdien is het marktaandeel van Internet Explorer gedaald van 37.2 procent naar nu 7.1 procent.

Het is voor Microsoft op dit moment belangrijk om hun nieuwe browser, Edge, goed te promoten. Microsoft stopt met Internet Explorer, omdat deze geen goede naam heeft. Dit willen ze oplossen met Edge.

Het blijft echter wel mogelijk om tijdens de installatie van Windows 10 een andere browser te kiezen. Mozilla is echter van mening dat het stappenplan om dit voor elkaar te krijgen te lang en te complex is. De meeste mensen kiezen voor het makkelijkste stappenplan en willen niet alles handmatig instellen, wat er voor zorgt dat je Edge krijgt als standaardbrowser. Mozilla denkt dat enkel bewuste of technische personen een andere browser zullen kiezen.

Nu Mozilla dit probleem heeft aangekaart is het de vraag wat er gaat gebeuren. Zal Microsoft gehoor geven aan deze verwijten? En zo niet, is het huidige installatieproces van Windows 10 voldoende om de Europese Commissie tevreden te houden? We zullen het zien!