Lidstaten vragen opheldering over filterverplichting in concept EU auteursrechtrichtlijn

Verschillende Europese lidstaten, waaronder Nederland, hebben kritische vragen gesteld over artikel 13 van een mogelijk nieuwe auteursrechtrichtlijn. Dit artikel verplicht internetaanbieders, die grote hoeveelheden uploadmateriaal aanbieden, uploads te filteren ten behoeve van auteursrechten.

Door Tim van den Belt

In het nieuwe voorstel moeten aanbieders van “diensten van de informatiemaatschappij die grote hoeveelheden door hun gebruikers geüploade werken en andere materialen opslaan en publieke toegang daartoe verlenen” samenwerken met rechthebbenden. Het artikel geeft expliciet het gebruik van een filter als voorbeeld.

Statewatch claimt een document in handen te hebben met daarin vragen om opheldering aan het juridisch adviesorgaan van de EU. Daarin vragen de staten onder meer hoe artikel 13 zich verhoudt met andere (grond)rechten zoals vrijheid van meningsuiting en informatie, bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de vrijheid van ondernemerschap.

Eerder is er al kritiek geweest op het voorstel vanuit verscheidene belangenorganisaties en het kabinet.