Frankrijk mogelijk een nieuwe surveillancewet

In Frankrijk is de Constitutionele Raad, een instantie die aankomende wetten aan de grondwet toetst, akkoord gegaan met een wetswijzigingen in de Surveillancewet. Deze wijziging zorgt er voor dat de burger simpelweg meer bespioneerd wordt.

Door Tim van den Belt

Zo zal er voortaan geen rechter meer nodig zijn om een burger digitaal te bespieden, maar wordt deze goedkeuring gegeven door een nog op te richten onafhankelijke instantie. Verder dienen internetproviders metadata bij te houden en verdacht gedrag melden, kan de overheid zogeheten “backdoors” (een manier hoe ze onopgemerkt een systeem kunnen binnenkomen) plaatsen bij internetproviders en een tal van ander ingrijpende maatregelen zoals het plaatsen van een “keylogger” (software wat alles bijhoudt wat je typt) op een pc.

De Constitutionele Raad heeft echter wel een streep gezet door twee artikelen. Eén artikel stelde de overheid in staat om noodgevallen uit te voeren zonder goedkeuring. Het andere artikel betrof internationale surveillance, maar die is geweigerd omdat de Franse wetgever naar mening van de Raad de voorwaarden voor deze bevoegdheden onvoldoende heeft geconcretiseerd.