ECLI:NL:HR:1978:AC2751 (Braak bij binnentreden)

Braak bij binnentreden, 12 december 1978 (ECLI:NL:HR:1978:AC2751) Essentie Dit arrest staat in het teken van de beginselen van een goede procesorde, waarbij de subsidiariteits- en proportionaliteitseis ook een rol speelt. Een opsporingsambtenaar treedt een woning binnen door middel van het indrukken van een ruit. Onder andere rijst de vraag of het bewijs hierdoor niet onrechtmatig verkregen is. Rechtsregel Een opsporingsambtenaar […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1922:AG1784 (Wilnisser visser)

Wilnisser visser-arrest; HR 13-02-1922, NJ 1922, 473 ECLI:NL:HR:1922:AG1784 Essentie Het arrest Wilnisser visser gaat over de onsplitsbare wilsverklaring en de ondergrens van gemeentelijke regelgeving. In casu draait het om de vraag of de bepaling uit de APV voor de gemeente Wilnis de benedengrens heeft overschreden of niet. Rechtsregel Gemeentes zijn bij de uitoefening van hun wetgevende bevoegdheden gebonden aan een […]

Lees meer

HIV-jurisprudentie; vier zaken

Hieronder wordt los de casuïstiek van de vier HIV-zaken behandeld, bekend als de ‘HIV- jurisprudentie’, afkomstig uit de periode 2003-2007. Inmiddels is het tien jaar na de laatste zaak uit die reeks. Trouw meldde onlangs dat er sindsdien eigenlijk nog maar weinig is veranderd in de homoscene. Tijd dus voor een terugblik op de vier betreffende zaken. De opmerkelijkste punten […]

Lees meer

Singapore-arrest; HR 06-04-1954, NJ 1954, 368

Singapore-arrest; HR 06-04-1954 NJ 1954, 368 Essentie Het arrest Singapore gaat over het medeplegen van oplichting. In casu komen er twee rechtsvragen aan bod, namelijk of er sprake is van medeplegen of medeplichtigheid van de verdachte en wat de plaats van het misdrijf (locus delicti) is met betrekking tot zijn handelingen. Rechtsregel Het maakt niet uit dat de verdachte geen […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1981:AD634 (Kabeljauw)

Kabeljauw-arrest; HR 01-07-1982, NJ 1982, 80. ECLI:NL:HR:1981:AD6342 Essentie Het Kabeljauw-arrest gaat over vangstbeperking en de strafrechtelijke daderschap van de reder (een persoon die eigenaar is van een of meer schepen), in casu een vennootschap onder firma (vof). In dit arrest draait het om de vraag of de vennootschap een strafbaar feit heeft gepleegd. Oftewel, kan een vennootschap (een niet-natuurlijke persoon) […]

Lees meer

ECLI:NL:RBUTR:1982:AJ4909 (Basketbalspeler)

Basketbalspeler Rechtbank Utrecht 6 april 1982 VR 1983, 51 ECLI:NL:RBUTR:1982:AJ4909  Essentie Het Basketbalspeler vonnis is een uitspraak over afwezigheid van alle schuld (AVAS) door verontschuldigbare onmacht. De vraag die centraal staat is of er sprake is van schuld. Rechtsregel Dit vonnis is een voorbeeld van afwezigheid van alle schuld (AVAS) door verontschuldigbare onmacht. De rechtbank acht het aannemelijk, dat tijdens de […]

Lees meer

ECLI:CE:ECHR:2010:0601JUD002297805 (Gäfgen)

Gäfgen, EHRM 1 juni 2010 (ECLI:CE:ECHR:2010:0601JUD002297805) Essentie In deze uitspraak van het Europees Hof van de Rechten van de Mens staat de vraag centraal hoe het recht op leven zich verhoudt tot het folterverbod dat is opgenomen in artikel 3 EVRM. Rechtsregel In onderhavige zaak staat de vraag centraal of het verbod op foltering van artikel 3 EVRM prevaleert boven het […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1997:ZD0705 (Zaanse Verhoormethode)

Zaanse Verhoormethode, HR 13-05-1997 NJ 1998, 152 (ECLI:NL:HR:1997:ZD0705)  Essentie Het arrest Zaanse Verhoormethode gaat logischerwijs over het verhoren van verdachten. In casu komt de vraag aan bod wanneer er sprake is van een onrechtmatige verhoorsituatie. Ook behandelt de Hoge Raad op welke wijze de vastgestelde onrechtmatigheid dient te worden gesanctioneerd. Al met al wordt er gekeken of er sprake is […]

Lees meer

ECLI:NL:XX:2008:BH0402 (Salduz)

Salduz,  EHRM 27 november 2008 (ECLI:NL:XX:2008:BH0402) Essentie In deze uitspraak van het EHRM staat een van de belangrijkste rechten uit het EVRM centraal, namelijk het recht op een eerlijk proces. In onderhavige zaak staat ter discussie of dit recht is geschonden nu de politie geweigerd heeft verdachte te laten bijstaan door een raadsman. Rechtsregel De vraag die in onderhavig geval […]

Lees meer

ECLI:NL:XX:2006:AY9133 (Jalloh)

Jalloh-arrest, EHRM 11 juli 2006 NJ 2007/226 Essentie Het arrest Jalloh betreft het nemo tenetur-beginsel; in dit arrest werd duidelijk dat het nemo tenetur-beginsel ook werking heeft buiten de verklaringsvrijheid. De rechtsvraag in casu is of er sprake is van een inbreuk op dit beginsel. Het EHRM heeft geoordeeld dat het enkele onderscheid tussen wilsafhankelijk en wilsonafhankelijk materiaal niet doorslaggevend […]

Lees meer
1 2 3 8