ECLI:NL:HR:2005:AT2972 (Pollepel-arrest)

Pollepel, HR 11 oktober 2005, NJ 2006/614 ECLI:NL:HR:2005:AT2972 Essentie In deze zedenzaak gaat het om een verdachte die het slachtoffer heeft gedwongen een pollepel en het heft van een mes in de eigen anus te brengen en heen en weer te bewegen. Dit heeft het Gerechtshof aangemerkt als ‘verkrachting’. Onterecht, aldus ons hoogste rechtscollege. Rechtsregel Het dwingen van het slachtoffer om […]

Lees meer

HR 27-11-1962, NJ 1963/513 (Binckhorstlaan)

Binckhorstlaan-arrest (HR 27-11-1962, NJ 1963, 513) Essentie Het arrest Binckhorstlaan gaat over causaliteit bij dood door schuld in het verkeer. Voorzienbaarheid van gevolgen wordt hier als maatstaf gebruikt voor causaliteit. Artikel 6 WVW: “Het is een ieder die aan het verkeer deelneemt verboden zich zodanig te gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval plaatsvindt waardoor een ander wordt […]

Lees meer

ECLI:NL:RBDHA:2016:15014 (zaak Wilders II)

Wilders II, RB DH 09 december 2016, NJFS 2017/22 ECLI:NL:RBDHA:2016:15014 Noot: Aangezien dit een lang vonnis betreft, zijn niet alle overwegingen van de rechtbank meegenomen in deze samenvatting. Voor een volledig beeld van deze zaak dient het gehele vonnis te worden geraadpleegd op www.rechtspraak.nl. Essentie In deze spraakmakende zaak wordt Kamerlid, fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Vrijheid […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1971:AB5384 (Oosthuizense spoorwegovergang)

Oosthuizense spoorwegovergang, 24 april 1971 (ECLI:NL:HR:1971:AB5384) Essentie Het arrest Oosthuizense Spoorwegovergang gaat over de strafrechtelijke principes ‘schuld en causaliteit’ bij een ongeval in het verkeer. In casu is er sprake van lichamelijk letsel mede ontstaan door het gedrag van het slachtoffer na de botsing. De zaak draait om de vraag of het letsel aangemerkt kan worden als een gevolg van […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1999:ZD1600 (Moord en Doodslag)

Moord en doodslag-arrest, HR 19-10-1999, NJ 2000, 109 Essentie Het arrest Moord en doodslag gaat over de tenlastelegging van een gekwalificeerd delict. Het komt erop neer dat de tenlastelegging ‘moord’ impliciet ook een tenlastelegging ‘doodslag’ betekent. Zo’n redenering geldt waarschijnlijk ook voor een aantal andere gekwalificeerde delicten. Rechtsregel Een tenlastelegging van het gekwalificeerde delict moord levert tevens een grondslag voor een […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1979:AC0350 (Danszaal Soranus)

Danszaal Soranus, 8 mei 1979 (ECLI:NL:HR:1979:AC0350) Essentie Het arrest Danszaal Soranus gaat over voorwaardelijk opzet bij medeplichtigheid tot doodslag. Artikel 48 Wetboek van Strafrecht “Als medeplichtigen van een misdrijf worden gestraft: 1°. zij die opzettelijk behulpzaam zijn bij het plegen van het misdrijf; 2°. zij die opzettelijk gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaffen tot het plegen van het misdrijf.” In casu […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2008:BD2578 (Redelijke termijn II)

Redelijke termijn II, 17 juni 2008 (ECLI:NL:HR:2008:BD2578) Essentie De Hoge Raad geeft in dit arrest een nieuw overzicht inzake de berechting binnen redelijke termijn conform artikel 6, eerste lid, EVRM. De eerdere geformuleerde uitgangspunten en regels ter zake worden in deze uitspraak door de Hoge Raad samengevat en aangepast. Aan de orde komt de vraag wanneer de redelijke termijn aanvangt, […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1975:AC5560 (Aangereden hartpatiënt)

Aangereden hartpatiënt-arrest; HR 21-03-1975NJ 1975, 372. ECLI:NL:HR:1975:AC5560  Essentie Het arrest Aangereden hartpatiënt heeft betrekking op de causaliteit. In dit arrest besloot de Hoge Raad om de causaliteit anders te beoordelen door niet alleen meer naar de voorzienbaarheid te kijken. Niet alleen de rechtstreekse gevolgen, maar ook indirecte gevolgen kunnen voor rekening komen van de veroorzaker. Rechtsregel Gevolgen die aan te […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1978:AC2751 (Braak bij binnentreden)

Braak bij binnentreden, 12 december 1978 (ECLI:NL:HR:1978:AC2751) Essentie Dit arrest staat in het teken van de beginselen van een goede procesorde, waarbij de subsidiariteits- en proportionaliteitseis ook een rol speelt. Een opsporingsambtenaar treedt een woning binnen door middel van het indrukken van een ruit. Onder andere rijst de vraag of het bewijs hierdoor niet onrechtmatig verkregen is. Rechtsregel Een opsporingsambtenaar […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1922:AG1784 (Wilnisser visser)

Wilnisser visser-arrest; HR 13-02-1922, NJ 1922, 473 ECLI:NL:HR:1922:AG1784 Essentie Het arrest Wilnisser visser gaat over de onsplitsbare wilsverklaring en de ondergrens van gemeentelijke regelgeving. In casu draait het om de vraag of de bepaling uit de APV voor de gemeente Wilnis de benedengrens heeft overschreden of niet. Rechtsregel Gemeentes zijn bij de uitoefening van hun wetgevende bevoegdheden gebonden aan een […]

Lees meer
1 2 3 9