ECLI:NL:HR:1999:ZD1600 (Moord en Doodslag)

Moord en doodslag-arrest, HR 19-10-1999, NJ 2000, 109 Essentie Het arrest Moord en doodslag gaat over de tenlastelegging van een gekwalificeerd delict. Het komt erop neer dat de tenlastelegging ‘moord’ impliciet ook een tenlastelegging ‘doodslag’ betekent. Zo’n redenering geldt waarschijnlijk ook voor een aantal andere gekwalificeerde delicten. Rechtsregel Een tenlastelegging van het gekwalificeerde delict moord levert tevens een grondslag voor een […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1979:AC0350 (Danszaal Soranus)

Danszaal Soranus, 8 mei 1979 (ECLI:NL:HR:1979:AC0350) Essentie Het arrest Danszaal Soranus gaat over voorwaardelijk opzet bij medeplichtigheid tot doodslag. Artikel 48 Wetboek van Strafrecht “Als medeplichtigen van een misdrijf worden gestraft: 1°. zij die opzettelijk behulpzaam zijn bij het plegen van het misdrijf; 2°. zij die opzettelijk gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaffen tot het plegen van het misdrijf.” In casu […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2008:BD2578 (Redelijke termijn II)

Redelijke termijn II, 17 juni 2008 (ECLI:NL:HR:2008:BD2578) Essentie De Hoge Raad geeft in dit arrest een nieuw overzicht inzake de berechting binnen redelijke termijn conform artikel 6, eerste lid, EVRM. De eerdere geformuleerde uitgangspunten en regels ter zake worden in deze uitspraak door de Hoge Raad samengevat en aangepast. Aan de orde komt de vraag wanneer de redelijke termijn aanvangt, […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1975:AC5560 (Aangereden hartpatiënt)

Aangereden hartpatiënt-arrest; HR 21-03-1975NJ 1975, 372. ECLI:NL:HR:1975:AC5560  Essentie Het arrest Aangereden hartpatiënt heeft betrekking op de causaliteit. In dit arrest besloot de Hoge Raad om de causaliteit anders te beoordelen door niet alleen meer naar de voorzienbaarheid te kijken. Niet alleen de rechtstreekse gevolgen, maar ook indirecte gevolgen kunnen voor rekening komen van de veroorzaker. Rechtsregel Gevolgen die aan te […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1978:AC2751 (Braak bij binnentreden)

Braak bij binnentreden, 12 december 1978 (ECLI:NL:HR:1978:AC2751) Essentie Dit arrest staat in het teken van de beginselen van een goede procesorde, waarbij de subsidiariteits- en proportionaliteitseis ook een rol speelt. Een opsporingsambtenaar treedt een woning binnen door middel van het indrukken van een ruit. Onder andere rijst de vraag of het bewijs hierdoor niet onrechtmatig verkregen is. Rechtsregel Een opsporingsambtenaar […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1922:AG1784 (Wilnisser visser)

Wilnisser visser-arrest; HR 13-02-1922, NJ 1922, 473 ECLI:NL:HR:1922:AG1784 Essentie Het arrest Wilnisser visser gaat over de onsplitsbare wilsverklaring en de ondergrens van gemeentelijke regelgeving. In casu draait het om de vraag of de bepaling uit de APV voor de gemeente Wilnis de benedengrens heeft overschreden of niet. Rechtsregel Gemeentes zijn bij de uitoefening van hun wetgevende bevoegdheden gebonden aan een […]

Lees meer

HIV-jurisprudentie; vier zaken

Hieronder wordt los de casuïstiek van de vier HIV-zaken behandeld, bekend als de ‘HIV- jurisprudentie’, afkomstig uit de periode 2003-2007. Inmiddels is het tien jaar na de laatste zaak uit die reeks. Trouw meldde onlangs dat er sindsdien eigenlijk nog maar weinig is veranderd in de homoscene. Tijd dus voor een terugblik op de vier betreffende zaken. De opmerkelijkste punten […]

Lees meer

Singapore-arrest; HR 06-04-1954, NJ 1954, 368

Singapore-arrest; HR 06-04-1954 NJ 1954, 368 Essentie Het arrest Singapore gaat over het medeplegen van oplichting. In casu komen er twee rechtsvragen aan bod, namelijk of er sprake is van medeplegen of medeplichtigheid van de verdachte en wat de plaats van het misdrijf (locus delicti) is met betrekking tot zijn handelingen. Rechtsregel Het maakt niet uit dat de verdachte geen […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1981:AD634 (Kabeljauw)

Kabeljauw-arrest; HR 01-07-1982, NJ 1982, 80. ECLI:NL:HR:1981:AD6342 Essentie Het Kabeljauw-arrest gaat over vangstbeperking en de strafrechtelijke daderschap van de reder (een persoon die eigenaar is van een of meer schepen), in casu een vennootschap onder firma (vof). In dit arrest draait het om de vraag of de vennootschap een strafbaar feit heeft gepleegd. Oftewel, kan een vennootschap (een niet-natuurlijke persoon) […]

Lees meer

ECLI:NL:RBUTR:1982:AJ4909 (Basketbalspeler)

Basketbalspeler Rechtbank Utrecht 6 april 1982 VR 1983, 51 ECLI:NL:RBUTR:1982:AJ4909  Essentie Het Basketbalspeler vonnis is een uitspraak over afwezigheid van alle schuld (AVAS) door verontschuldigbare onmacht. De vraag die centraal staat is of er sprake is van schuld. Rechtsregel Dit vonnis is een voorbeeld van afwezigheid van alle schuld (AVAS) door verontschuldigbare onmacht. De rechtbank acht het aannemelijk, dat tijdens de […]

Lees meer
1 2 3 9