ECLI:NL:HR:1996:AD2542 (Alimentatie verwekker)

Alimentatie verwekker, HR 26 april 1996 ECLI:NL:HR:1996:AD2542 Essentie Alimentatie kan alleen gevraagd worden aan wettige ouders, behalve wanneer er sprake is van familie- en gezinsleven op grond van artikel 8 van het EVRM met de biologische vader. Rechtsregel Op grond van artikel 1:394 lid 1 BW kan een kind alleen alimentatie krijgen van zijn wettige ouders. Hij kan dus geen […]

Lees meer

ECLI:EU:C:2017:128 (Elizabeth Schmitt/TÜV Rheinland LGA Products GmbH)

Elizabeth Schmitt/TÜV Rheinland LGA Products GmbH, HvJ EU 16 februari 2017 (ECLI:EU:C:2017:128) Essentie Aansprakelijkheidsstelling van de instantie die de PIP-borstimplantaten keurde voordat ze voorzien werden van een CE-markering en op de Europese markt verschenen. Rechtsregel De richtlijn omtrent medische hulpmiddelen[1] omvat geen algemene verplichting voor de controlerende instantie om onaangekondigde inspectiebezoeken te verrichten, de hulpmiddelen te controleren en/of de bedrijfsdocumenten van […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2007:BB9094 (Omgangsrecht zaaddonor)

Omgangsrecht zaaddonor, HR 30 november 2007 ECLI:NL:HR:2007:BB9094 Essentie Nauwe persoonlijke betrekking tussen de man en het kind ontstaan voor de geboorte; dit is niet verbroken omdat er weinig contact is geweest sindsdien. Rechtsregel In een geval als dit, waarbij vriendschappelijk contact is tussen de moeder en de man en zij beiden een functie van de man in het leven van […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2007:BA7557 (Groot Kievitsdal)

Groot Kievitsdal, Hoge Raad 9 november 2007 ECLI:NL:HR:2007:BA7557 Essentie In casu staat centraal of de werkgever aansprakelijk is voor brand dat is ontstaan tijdens een personeelsfeest. Een of meerdere werknemers hebben namelijk lampolie op een hete barbecue gegooid waardoor er brand met grote schade aan het restaurant Groot Kievitsdal is ontstaan. De vraag is of hier is voldaan aan het functioneel […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2002:AE0745 (Voorwaardelijke toestemming erkenning)

Voorwaardelijke toestemming erkenning, HR 31 mei 2002 ECLI:NL:HR:2002:AE0745 Essentie Gedurende een procedure tot verlening van vervangende toestemming tot erkenning mag de moeder alleen voorwaardelijke toestemming geven aan iemand anders om haar kind te erkennen. Rechtsregel Er kan door de rechtbank vervangende toestemming tot erkenning worden verleend aan de verwekker van het kind indien de erkenning de belangen van de moeder […]

Lees meer

HR 19-06-1959 (Kantharos van Stevensweert)

Kantharos van Stevensweert, HR 19 juni 1959, NJ 1960, 59 Essentie Wie kent de welbekende zaak van de Kantharos van Stevensweert niet? Het arrest gaat over dwaling, zoals geregeld in art. 6:228 BW en in het specifiek de verkopersdwaling. Dit wil zeggen dat de dwaling voor rekening van de verkoper komt, hetgeen de Hoge Raad ook overwoog in deze zaak. […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1967:AC4789 (Pos/Van den Bosch)

Pos/Van den Bosch, 17 november 1967 (ECLI:NL:HR:1967:AC4789) Essentie In dit arrest staat de vraag centraal of aanvaarding van een schenking van een onroerend goed, waarop aan een ander een koopoptie is verleend, onrechtmatig is. Verder is het opmerkelijk te noemen dat in deze zaak de schadevergoeding wegens onrechtmatige daad in de vorm van een andere prestatie dan betaling van een […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2001:AB0032 (Vervangende toestemming erkenning)

Vervangende toestemming erkenning, HR 16 februari 2001 ECLI:NL:HR:2001:AB0032 Essentie Vervangende toestemming erkenning niet beperkt tot vaders die ‘family life’ met kind hebben. Rechtsregel Tot 1 april 1998 bestond op grond van de jurisprudentie de mogelijkheid tot vervangende toestemming tot erkenning uitsluitend voor de man die met het kind ‘family life’ had. Met de inwerkingtreding van artikel 1:204 lid 3 BW […]

Lees meer

ECLI:EU:C:2015:148 (Boston Scientific Medizintechnik)

Boston Scientific Medizintechnik, HvJ 5 maart 2015 (ECLI:EU:C:2015:148) Essentie Het gaat in deze zaak om twee prejudiciële vragen die het Duitse Bundesgerichtshof stelt aan het Hof van Justitie van de Europese Unie omtrent de uitleg van de Richtlijn Productaansprakelijkheid (Richtlijn 85/374/EEG), die in Nederland is uitgewerkt in art. 6:185 e.v. BW. Rechtsregel De begrippen ‘gebrek’ ex art. 6 lid 1 […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1957:AG2023 (Baris/Riezenkamp)

Baris/Riezenkamp, HR 15 november 1957 (ECLI:NL:HR:1957:AG2023) Essentie In deze zaak is bepaald dat geen vordering tot vernietiging nodig is, indien bij wijze van verweer beroep wordt gedaan op geweld, dwaling of bedrog en komen de rechtsgevolgen van de aanvaarding van dit verweer aan de orde. De goede trouw kan meebrengen, dat degene die door het niet in acht nemen van […]

Lees meer
1 2 3 9