ECLI:NL:HR:2005:AU2235 (City Tax)

City Tax, HR 14 oktober 2005 ECLI:NL:HR:2005:AU2235 Essentie Geen sprake van bewuste roekeloosheid bij het inrijden van een afgezette weg. Geen omstandigheden op grond waarvan de werknemer zich bewust had moeten zijn van de kans op een ongeluk als hij de weg zou inrijden. Rechtsregel Voor het aannemen van bewuste roekeloosheid in de zin van artikel 7:661 BW is, net […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2008:BD1847 (Stoof/Mammoet)

Stoof/Mammoet, HR 11 juli 2008 ECLI:NL:HR:2008:BD1847 Essentie De werknemer moet redelijke instructies van de werkgever opvolgen, en deze instructies moeten door de werkgever zijn gedaan als goed werkgever (dubbele redelijkheidstoets). Rechtsregel Er is geen grond om aan te nemen dat Stoof zich alleen niet als een goed werknemer gedraagt, indien afwijzing van het – redelijke – voorstel van de werkgever […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2003:AF3057 (Van der Gulik / Vissers)

Van der Gulik / Vissers, HR 21 maart 2003 ECLI:NL:HR:2003:AF3057 Essentie De werkgever is verplicht het loon door te betalen van een werknemer die is geschorst of op non-actief is gesteld, ook als dit de schuld van de werknemer was. Rechtsregel Artikel 7:628 lid 1 BW bepaalt dat de werknemer recht op loon houdt als hij zijn arbeid niet heeft […]

Lees meer

ECLI:NL:CRVB:2016:3448 (Lidmaatschap Satudarah reden voor ontslag?)

Lidmaatschap Satudarah reden voor ontslag? Centrale Raad van Beroep 29 september 2016 ECLI:NL:CRVB:2016:3448 Essentie De Minister maakt zich terecht zorgen over het lidmaatschap van Satudarah van een sociotherapeut die met TBS-patiënten werkt, maar het recht op privéleven en het recht op vereniging en vergadering van de ambtenaar moet hierbij ook worden gerespecteerd. Alleen dit lidmaatschap is dus niet afdoende voor […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2009:BH2623 (Teunissen / Welter)

Teunissen / Welter, 24 april 2009 ECLI:NL:HR:2009:BH2623 Essentie Het gaat hier over artikel 12 van de Wet op de cao. Bij een minimum-cao gelden de gunstigere bepalingen voor de werknemer uit de arbeidsovereenkomst. Loon en overwerkvergoeding mogen niet als één bedrag worden gezien. Rechtsregel De cao op de Binnenvaart is een minimum-cao en als gevolg daarvan gelden de bedingen in […]

Lees meer

ECLI:NL:CRVB:2009:BH2387 (X / UWV)

X / UWV, CRvB 18 februari 2009 ECLI:NL:CRVB:2009:BH2387 Essentie De manier waarop de arbeidsovereenkomst is beëindigd, is niet doorslaggevend voor het oordeel of sprake is van een dringende reden voor ontslag. Rechtsregel Bij de beantwoording van de vraag of sprake is van een dringende reden voor het ontslag, is de manier waarop de arbeidsovereenkomst is beëindigd niet doorslaggevend. Er moet […]

Lees meer

ECLI:NL:RBMNE:2016:6938 (Verzonnen bericht)

Verzonnen bericht, 21 december 2016 ECLI:NL:MNE:2016:6938 Essentie Een werknemer kan geen ontslag op staande voet krijgen voor het uithalen van een grap met een collega. Maatstaf voor transitie- en billijke vergoeding: artikel 7:672 lid 10 BW en 7:673 BW waarbij er geen ernstige verwijtbaarheid wordt aangenomen. Rechtsregel Verzoeker heeft met zijn grap grenzen overschreden, maar het is niet zo ernstig […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2008:BG1213 (Maatzorg De Werven)

Maatzorg De Werven, HR 12 december 2008 ECLI:NL:HR:2008:BG1213 Essentie Een werknemer hoeft geen schadevergoeding te betalen aan de werkgever vanwege het nemen van ontslag tijdens de proeftijd. Geen sprake van strijd met het goed werknemerschap. Rechtsregel Het staat een werknemer vrij om ontslag te nemen gedurende de proeftijd. Hieruit vloeit geen schadeplichtigheid voort voor de werkgever ten aanzien van zijn […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2012:BV0616 (Davelaar / Allspan)

Davelaar / Allspan, 23 maart 2012 ECLI:NL:HR:2012:BV0616 Essentie In casu betreft het inlenersaansprakelijkheid voor zelfstandigen. Artikel 7:658 lid 4 BW is van toepassing als de zorg voor de veiligheid mede afhankelijk is van degene voor wie de werkzaamheden worden verricht. Rechtsregel Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat artikel 7:658 lid 4 BW bescherming biedt aan personen die zich in een met […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2000:AA8369 (Unilever/Dikmans)

Unilever/Dikmans, HR 17 november 2000 ECLI:NL:HR:2000:AA8369 Essentie Aan art. 7:658 BW komt onmiddellijke werking toe. De werkgever dient bij betwisting van stellingen van de werknemer in het algemeen omstandigheden aan te geven die meer in haar sfeer dan in de sfeer werknemer liggen. Een onjuiste opvatting is dat de werkgever pas hoeft te stellen en te bewijzen dat zij aan […]

Lees meer
1 2 3 4