ECLI:NL:HR:2007:AZ2224 (AVM Accountants / Spaan)

AVM Accountants / Spaan, HR 5 januari 2007 ECLI:NL:HR:2007:AZ2224,   Essentie Een oud concurrentiebeding moet bij een ingrijpende functiewijziging opnieuw worden overeengekomen.   Rechtsregel Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad moet een concurrentiebeding (7:653 BW) opnieuw schriftelijk worden overeengekomen als de wijziging in de arbeidsverhouding zodanig is dat het concurrentiebeding veel zwaarder gaat drukken op de werknemer. Er moet […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2006:AU9722 (Beurspromovendi)

Beurspromovendi, HR 14 april 2006 (ECLI:NL:HR:2006:AU9722)  Essentie Rechtsvermoeden van bestaan arbeidsovereenkomst van beurspromovendi. Zij hoeven echter niet gelijk beloond te worden als AIO’s, omdat zij niet hetzelfde werk verrichten. Rechtsregel Het gaat hier om de vraag of sprake is van arbeid en loon. Over arbeid zegt de HR het volgende: ”werken houdt in dat een tegenprestatie wordt verricht voor de […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2000:AA4436 (Hema)

Hema, HR 21 februari 2000 ECLI:NL:HR:2000:AA4436 Essentie Bij een ontslag op staande voet moeten de persoonlijke omstandigheden van de werknemer worden afgewogen tegen de ernst van de dringende redenen en moet de werkgever met onverwijlde spoed handelen. Rechtsregel Van een dringende reden voor ontslag op staande voet is alleen sprake als van de werkgever redelijkerwijs niet kan worden gevergd het […]

Lees meer

ECLI:EU:C:2011:124 (Zambrano)

Zambrano, HvJ EU 8 maart 2011 ECLI:EU:C:2011:124 Essentie Als een persoon een kind heeft met een nationaliteit van een EU-lidstaat, kan de ouder hieraan een afgeleid verblijfsrecht ontlenen. Rechtsregel Artikel 20 VWEU moet zo worden uitgelegd dat een lidstaat aan een burger van een niet-lidstaat een verblijfsrecht toekent als hij of zij kinderen heeft met de nationaliteit van die lidstaat. […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2008:BC6699 (Zutekouw/Van Oort)

Zutekouw/Van Oort, HR 14 maart 2008 ECLI:NL:HR:2008:BC6699 Essentie Een werkgever mag ervoor kiezen de uit de cao voortvloeiende toeslagen op het loon niet uit te betalen als de arbeidsongeschiktheid aan de schuld of toedoen van de werknemer te wijten was. Rechtsregel Dat artikel 7:629 lid 3 BW het recht op doorbetaling van het loon bij arbeidsongeschiktheid ontzegt in het geval […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2005:AU2235 (City Tax)

City Tax, HR 14 oktober 2005 ECLI:NL:HR:2005:AU2235 Essentie Geen sprake van bewuste roekeloosheid bij het inrijden van een afgezette weg. Geen omstandigheden op grond waarvan de werknemer zich bewust had moeten zijn van de kans op een ongeluk als hij de weg zou inrijden. Rechtsregel Voor het aannemen van bewuste roekeloosheid in de zin van artikel 7:661 BW is, net […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2008:BD1847 (Stoof/Mammoet)

Stoof/Mammoet, HR 11 juli 2008 ECLI:NL:HR:2008:BD1847 Essentie De werknemer moet redelijke instructies van de werkgever opvolgen, en deze instructies moeten door de werkgever zijn gedaan als goed werkgever (dubbele redelijkheidstoets). Rechtsregel Er is geen grond om aan te nemen dat Stoof zich alleen niet als een goed werknemer gedraagt, indien afwijzing van het – redelijke – voorstel van de werkgever […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2003:AF3057 (Van der Gulik / Vissers)

Van der Gulik / Vissers, HR 21 maart 2003 ECLI:NL:HR:2003:AF3057 Essentie De werkgever is verplicht het loon door te betalen van een werknemer die is geschorst of op non-actief is gesteld, ook als dit de schuld van de werknemer was. Rechtsregel Artikel 7:628 lid 1 BW bepaalt dat de werknemer recht op loon houdt als hij zijn arbeid niet heeft […]

Lees meer

ECLI:NL:CRVB:2016:3448 (Lidmaatschap Satudarah reden voor ontslag?)

Lidmaatschap Satudarah reden voor ontslag? Centrale Raad van Beroep 29 september 2016 ECLI:NL:CRVB:2016:3448 Essentie De Minister maakt zich terecht zorgen over het lidmaatschap van Satudarah van een sociotherapeut die met TBS-patiënten werkt, maar het recht op privéleven en het recht op vereniging en vergadering van de ambtenaar moet hierbij ook worden gerespecteerd. Alleen dit lidmaatschap is dus niet afdoende voor […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2009:BH2623 (Teunissen / Welter)

Teunissen / Welter, 24 april 2009 ECLI:NL:HR:2009:BH2623 Essentie Het gaat hier over artikel 12 van de Wet op de cao. Bij een minimum-cao gelden de gunstigere bepalingen voor de werknemer uit de arbeidsovereenkomst. Loon en overwerkvergoeding mogen niet als één bedrag worden gezien. Rechtsregel De cao op de Binnenvaart is een minimum-cao en als gevolg daarvan gelden de bedingen in […]

Lees meer
1 2 3 4