ECLI:NL:RBAMS:2017:6700 (Ontslag vanwege internetgebruik achter kassa)

Ontslag vanwege internetgebruik achter kassa, 15 september 2017 ECLI:NL:RBAMS:2017:6700 Essentie Ontslag op staande voet vanwege het, na meerdere waarschuwingen, onder werktijd voor privézaken op internet bezig zijn. Rechtsregel Verzoekster is meermaals gewaarschuwd voor het gebruik van telefoon en internet onder werktijd. Hierdoor kon de werkgever niet anders meer dan overgaan tot ontslag op staande voet: dit was in de gegeven […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1992:ZC8946 (Discotheek Babylon)

Discotheek Babylon-arrest, HR 14-01-1992, NJ 1992, 413 (ECLI:NL:HR:1992:ZC8946) Essentie Het arrest Discotheek Babylon, ook wel bekend als het Discriminerende Portier-arrest, gaat over daderschap van een vennootschap onder firma (vof). In casu draait het om de vraag of de vennootschap onder firma strafrechtelijk kan worden vervolgd voor gedragingen van een werknemer. Deze werknemer, de portier, wordt beroepsmatige discriminatie verweten. Rechtsregel Verdachte, de […]

Lees meer

ECLI:NL:GHDHA:2017:1814 (Echtscheiding en arbeidsovereenkomst)

Echtscheiding en arbeidsovereenkomst, Hof Den Haag, 4 juli 2017 ECLI:NL:GHDHA:2017:1814 Essentie De arbeidsovereenkomst tussen het bedrijf van de ex-man en de vrouw is stilzwijgend beëindigd doordat de vrouw de gezamenlijke woning heeft verlaten. Rechtsregel Gelet op de verklaringen van de vrouw, de broer van de man, het diploma bedrijfshulpverlening en de salarisstroken, in onderling verband en samenhang bezien, is sprake […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2003:AF6200 (Wickel / Klene B.V.)

Wickel / Klene B.V., 20 juni 2003 ECLI:NL:HR:2003:AF6200 Essentie Herhaaldelijk niet voldoen aan redelijke opdrachten levert een reden op voor ontslag op staande voet. Hierbij moeten wel de persoonlijke omstandigheden van de werknemer worden betrokken. Rechtsregel Als een werknemer herhaaldelijk niet voldoet aan redelijke opdrachten van de werkgever levert dit in beginsel een dringende reden voor ontslag op. Bij de […]

Lees meer

ECLI:NL:XX:2016:34

College voor de Rechten van de Mens 26-05-2016, nr. 2016-45 (ECLI:NL:XX:2016:34) Essentie Volgens het College voor de Rechten van de Mens (hierna: het College) discrimineerde de rechtbank Rotterdam een moslima door haar af te wijzen als buitengriffier omdat zij tijdens de zitting haar hoofddoek niet af wilde doen. De Rechtspraak is het hier niet mee eens. Rechtsregel In de rechterlijke […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2008:BC8791 (Abvakabo / TPG Post)

Abvakabo / TPG Post, HR 13 juni 2008 ECLI:NL:HR:2008:BC8791 Essentie De boete voor een (snelheids)overtreding die wordt gemaakt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kan worden verhaald op de werknemer zelf; de werkgever hoeft deze niet te betalen, behalve als deze het maken van de (snelheids)overtreding heeft bevorderd. Rechtsregel Met de in artikel 5 van de Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2008:BC0384 (Philips / Oostendorp c.s.)

Philips / Oostendorp c.s., 28 maart 2008 (ECLI:NL:HR:2008:BC0384) Essentie Een concurrentiebeding is geldig als (onder meer) aan het schriftelijkheidsvereiste is voldaan. Hieraan is voldaan als de werknemer de begeleidende brief bij de arbeidsvoorwaarden heeft ondertekend; de arbeidsvoorwaarden zelf hoeven niet ondertekend te worden. Rechtsregel Het schriftelijkheidsvereiste van artikel 7:653, eerste lid, BW is bedoeld als een verzekering dat een werknemer […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2007:AZ2224 (AVM Accountants / Spaan)

AVM Accountants / Spaan, HR 5 januari 2007 ECLI:NL:HR:2007:AZ2224,   Essentie Een oud concurrentiebeding moet bij een ingrijpende functiewijziging opnieuw worden overeengekomen.   Rechtsregel Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad moet een concurrentiebeding (7:653 BW) opnieuw schriftelijk worden overeengekomen als de wijziging in de arbeidsverhouding zodanig is dat het concurrentiebeding veel zwaarder gaat drukken op de werknemer. Er moet […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2006:AU9722 (Beurspromovendi)

Beurspromovendi, HR 14 april 2006 (ECLI:NL:HR:2006:AU9722)  Essentie Rechtsvermoeden van bestaan arbeidsovereenkomst van beurspromovendi. Zij hoeven echter niet gelijk beloond te worden als AIO’s, omdat zij niet hetzelfde werk verrichten. Rechtsregel Het gaat hier om de vraag of sprake is van arbeid en loon. Over arbeid zegt de HR het volgende: ”werken houdt in dat een tegenprestatie wordt verricht voor de […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2000:AA4436 (Hema)

Hema, HR 21 februari 2000 ECLI:NL:HR:2000:AA4436 Essentie Bij een ontslag op staande voet moeten de persoonlijke omstandigheden van de werknemer worden afgewogen tegen de ernst van de dringende redenen en moet de werkgever met onverwijlde spoed handelen. Rechtsregel Van een dringende reden voor ontslag op staande voet is alleen sprake als van de werkgever redelijkerwijs niet kan worden gevergd het […]

Lees meer
1 2 3 5