ECLI:NL:HR:1996:AD2542 (Alimentatie verwekker)

Alimentatie verwekker, HR 26 april 1996 ECLI:NL:HR:1996:AD2542 Essentie Alimentatie kan alleen gevraagd worden aan wettige ouders, behalve wanneer er sprake is van familie- en gezinsleven op grond van artikel 8 van het EVRM met de biologische vader. Rechtsregel Op grond van artikel 1:394 lid 1 BW kan een kind alleen alimentatie krijgen van zijn wettige ouders. Hij kan dus geen […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2011:BN8728 (Exitheffing pensioen en goede verdragstrouw)

HR Exitheffing pensioen en goede verdragstrouw, HR 15 april 2011 (ECLI:NL:HR:2011:BN8728) Essentie Wanneer iemand in Nederland pensioen heeft opgebouwd en vervolgens uit Nederland emigreert wordt er geheven over de hier opgebouwde pensioenaanspraken. In deze procedure speelt de vraag of die heffing in strijd is met het belastingverdrag tussen Nederland en België. Rechtsregel Het opleggen van een conserverende aanslag voor pensioenaanspraken […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2005:AU2235 (City Tax)

City Tax, HR 14 oktober 2005 ECLI:NL:HR:2005:AU2235 Essentie Geen sprake van bewuste roekeloosheid bij het inrijden van een afgezette weg. Geen omstandigheden op grond waarvan de werknemer zich bewust had moeten zijn van de kans op een ongeluk als hij de weg zou inrijden. Rechtsregel Voor het aannemen van bewuste roekeloosheid in de zin van artikel 7:661 BW is, net […]

Lees meer

ECLI:EU:C:2017:128 (Elizabeth Schmitt/TÜV Rheinland LGA Products GmbH)

Elizabeth Schmitt/TÜV Rheinland LGA Products GmbH, HvJ EU 16 februari 2017 (ECLI:EU:C:2017:128) Essentie Aansprakelijkheidsstelling van de instantie die de PIP-borstimplantaten keurde voordat ze voorzien werden van een CE-markering en op de Europese markt verschenen. Rechtsregel De richtlijn omtrent medische hulpmiddelen[1] omvat geen algemene verplichting voor de controlerende instantie om onaangekondigde inspectiebezoeken te verrichten, de hulpmiddelen te controleren en/of de bedrijfsdocumenten van […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1978:AC2751 (Braak bij binnentreden)

Braak bij binnentreden, 12 december 1978 (ECLI:NL:HR:1978:AC2751) Essentie Dit arrest staat in het teken van de beginselen van een goede procesorde, waarbij de subsidiariteits- en proportionaliteitseis ook een rol speelt. Een opsporingsambtenaar treedt een woning binnen door middel van het indrukken van een ruit. Onder andere rijst de vraag of het bewijs hierdoor niet onrechtmatig verkregen is. Rechtsregel Een opsporingsambtenaar […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1922:AG1784 (Wilnisser visser)

Wilnisser visser-arrest; HR 13-02-1922, NJ 1922, 473 ECLI:NL:HR:1922:AG1784 Essentie Het arrest Wilnisser visser gaat over de onsplitsbare wilsverklaring en de ondergrens van gemeentelijke regelgeving. In casu draait het om de vraag of de bepaling uit de APV voor de gemeente Wilnis de benedengrens heeft overschreden of niet. Rechtsregel Gemeentes zijn bij de uitoefening van hun wetgevende bevoegdheden gebonden aan een […]

Lees meer

EHRM Smirnova v. Russia

EHRM 24 juli 2003, NJ 2005, 550 Essentie Deze uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) staat in het teken van de voorlopige hechtenis in strafzaken. Het hof heeft hierin een viertal criteria geformuleerd (voortvloeiende uit oudere uitspraken van het EHRM) voor het niet op borgtocht vrijlaten van een verdachte. In casu ging het om […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2007:BB9094 (Omgangsrecht zaaddonor)

Omgangsrecht zaaddonor, HR 30 november 2007 ECLI:NL:HR:2007:BB9094 Essentie Nauwe persoonlijke betrekking tussen de man en het kind ontstaan voor de geboorte; dit is niet verbroken omdat er weinig contact is geweest sindsdien. Rechtsregel In een geval als dit, waarbij vriendschappelijk contact is tussen de moeder en de man en zij beiden een functie van de man in het leven van […]

Lees meer

ECLI:EU:C:2002:749 (Lankhorst-Hohorst)

HvJ Lankhorst-Hohorst, HvJ EU 12 december 2002 (ECLI:EU:C:2002:749) Essentie Is het in strijd met het EU-recht om rentebetalingen aan een buitenlandse aandeelhouder te belasten, terwijl dezelfde betalingen aan een binnenlandse aandeelhouder aftrekbaar zouden zijn? Rechtsregel Het maken van een onderscheid tussen belastingplichtigen op grond van de vestigingsplaats van hun crediteur-aandeelhouder is in strijd met de vrijheid van vestiging. Dit kan […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2008:BD1847 (Stoof/Mammoet)

Stoof/Mammoet, HR 11 juli 2008 ECLI:NL:HR:2008:BD1847 Essentie De werknemer moet redelijke instructies van de werkgever opvolgen, en deze instructies moeten door de werkgever zijn gedaan als goed werkgever (dubbele redelijkheidstoets). Rechtsregel Er is geen grond om aan te nemen dat Stoof zich alleen niet als een goed werknemer gedraagt, indien afwijzing van het – redelijke – voorstel van de werkgever […]

Lees meer
1 2 3 29