ECLI:NL:HR:1991:ZC0448 (Goldsteen / Roeland)

Goldsteen / Roeland, 13 december 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0448 (niet gepubliceerd op rechtspraak.nl) Essentie Werknemer kan maar gedeelte van zijn functie uitvoeren door arbeidsongeschiktheid. De vraag is of werkgever verplicht is om loon door te betalen. Hangt er onder meer van af of van hem gevergd kan worden dat hij de functie aanpast aan de mogelijkheden van de werknemer. Rechtsregel Werknemer gedeeltelijk […]

Lees meer

ECLI:NL:RBOBR:2018:4218 (Vervangende toestemming deelname Rijksvaccinatieprogramma)

Vervangende toestemming deelname Rijksvaccinatieprogramma, 13 juli 2018 ECLI:NL:RBOBR:2018:4218 Essentie Vervangende toestemming voor vaccinatie van een kind dat uit huis is geplaatst. Rechtsregel Vervangende toestemming voor het vaccineren van een kind dat onder toezicht is gesteld volgens het Rijksvaccinatieprogramma. Onvoldoende vast staat dat deelname hieraan noodzakelijk is om een ernstig gevaar voor de gezondheid van het kind te voorkomen (artikel 1:265h […]

Lees meer

ECLI:NL:CRVB:2018:1827 (Ontslag vanwege overgewicht)

Ontslag vanwege overgewicht, 7 juni 2018 (ECLI:NL:CRVB:2018:1827) Essentie De aan de ambtenaar gegeven opdrachten mochten niet, omdat deze een ingrijpende en onaanvaardbare inbreuk maken op haar persoonlijke levenssfeer en lichamelijke integriteit. Rechtsregel De opdrachten die de gemeente aan de ambtenaar heeft opgelegd, namelijk sporten, stoppen met roken en naar een diëtist gaan, maken een ingrijpende en onaanvaardbare inbreuk op haar […]

Lees meer

ECLI:NL:RBNNE:2018:2377 (Injecteren paard met regenwater)

Injecteren paard met regenwater, 26 juni 2018 (ECLI:NL:RBNNE:2018:2377) Essentie Vaststelling schadevergoeding eigenaresse paard dat opzettelijk is geïnjecteerd met regenwater. Rechtsregel Paard na een ruzie met haar eigenaresse opzettelijk geïnjecteerd met regenwater. Ze heeft hierdoor grote gezondheidsschade opgelopen. Gelet op de aard van de aansprakelijkheid en de opzet komen de kosten voor ruime vergoeding in aanmerking. Ook behandelingen en supplementen vanuit […]

Lees meer

ECLI:NL:RBOBR:2018:590 (Verduistering door caissière)

Verduistering door caissière, 9 februari 2018 (ECLI:NL:RBOBR:2018:590) Essentie Verduistering tienduizenden euro’s door caissière. Rechtsregel Caissière had de bevoegdheid om kassa’s en de kluis op te maken. Vertrouwen werkgever beschaamd door in 3,5 jaar € 54.850,- te verduisteren. Taakstraf opgelegd met schadevergoedingsmaatregel. Inhoud arrest De caissière werkt in een winkel. Zij heeft de bevoegdheid de kluis en de kassa’s open te […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1989:AD0830 (Erven Gaasbeek)

Erven Gaasbeek, 23 juni 1989 ECLI:NL:HR:1989:AD0830 (niet gepubliceerd op www.rechtspraak.nl) Essentie Gebondenheid van de erfgenamen, rechtsopvolgers van de erflater, aan de pachtovereenkomst. Bevoegdheid van de erflater tot verpachting. Rechtsregel Erfgenamen zijn als rechtsopvolgers onder algemene titel gebonden aan de door de erflater (de overledene) aangegane overeenkomsten. Zij moeten deze overeenkomsten dan ook nakomen. Dit geldt ook voor een overeenkomst die […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2001:AA9434 (Arena-arrest)

Arena-arrest, 12 januari 2001, (ECLI:NL:HR:2001:AA9434) Essentie Aansprakelijkheid werkgever voor ongevalschade werknemer op grond van redelijkheid en billijkheid. Rechtsregel Onder omstandigheden kan een werkgever op grond van de maatstaven van redelijkheid en billijkheid aansprakelijk zijn voor de schade van een werknemer, ook al is niet aan de vereisten van artikel 7:658 BW voldaan. Een werkgever was in beginsel al aansprakelijk voor […]

Lees meer

ECLI:NL:RBGEL:2018:2737 (Foto’s kind op Facebook)

Foto’s kind op Facebook, 31 mei 2018 (ECLI:NL:RBGEL:2018:2737) Essentie Gezagsgeschil. Verzoek moeder toegewezen dat vader geen foto’s en/of filmpjes van hun kind op Facebook mag plaatsen. Rechtsregel Een discussie over het al dan niet plaatsen van foto’s en/of filmpjes op Facebook van een kind tussen ouders is een gezagsgeschil (artikel 1:253, eerste lid, BW). Verzoek toegewezen dat er niets geplaatst […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:1999:ZC2849 (Schoenmaker)

Schoenmaker, 12 februari 1999 ECLI:NL:HR:1999:ZC2849 (niet gepubliceerd op www.rechtspraak.nl) Essentie Ontslag op staande voet. Bij de beoordeling van de dringende reden moet worden betrokken of de gevolgen van de werknemer niet te ernstig zijn in vergelijking met het belang van de werkgever bij de beëindiging. Rechtsregel De rechtbank had bij de beoordeling of sprake was van een dringende reden, de […]

Lees meer

ECLI:NL:HR:2002:AE4090 (Laudy / Fair Play)

Laudy/Fair Play, 4 oktober 2002 (ECLI:NL:HR:2002:AE4090) Essentie Geen aansprakelijkheid werkgever voor snijden aan broodmes door werknemer. Rechtsregel Het oordeel van de rechtbank dat de werkgever door haar werknemers niet te waarschuwen voor een nieuw/geslepen broodmes, niet in haar zorgplicht tekort is geschoten, is niet onbegrijpelijk. Het is een feit van algemene bekendheid dat een broodmes scherp is en dat een […]

Lees meer
1 2 3 13